Kehittyvä Tikkakoski ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tikkakosken alueella asukkaiden, yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa ihmisten viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. osallistuu toiminta-alueensa strategian kehittämiseen, toteuttamiseen ja päivittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.
  2. edistää jäsenten ja kaupungin välistä yhteistyötäjärjestämällä yhteisiä kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia.
  3. järjestää alueella yhteisöllisiä tilaisuuksia kuten yhteisiä harrastus- ja virkistystilaisuuksia.
  4. hankkii ja tallettaa tietoja Tikkakosken vaiheista ja julkaisee voittoa tavoittelematta tarkoitukseen soveltuvaa kirjallista ja kuvallista aineistoa.
  5. Antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa tiedotustoimintaa.
  6. tukee jäseniään toiminta-alueen kehittämispyrkimyksissä antamalla neuvoja ja ohjeita.
  7. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1.-6. on mainittu.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea tukea, ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Ja voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta seka toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.


painopisteet

Comments are closed.